TOPIC ONE
MARIO KOLARIC

 BIG DATA + ART + NFT

Portfolio umetničkih radova pod nazivom „Topic One” rezultat je saradnje Centra za istraživanje javnih politika (CENTAR) i umetnika Maria Kolarića. Podlogu za radove predstavljaju podaci (big data) koje je CENTAR prikupio tokom višegodišnjeg istraživanja o karakteristikama rada na onlajn digitalnim platformama na kojima rade radnici iz Srbije I Jugoistočne Evrope. Mario je ove podatke transformisao u digitalne prikaze u obliku crteža, skulpture i video instalacije, stvarajući apstraktni narativ kroz jednostavne likovne elemente.

U želji da, kao i mnogo puta do sada, podržimo umetnost i njene vrednosti, odlučili smo da kreirane radove prvi put ponudimo na specijalizovanom aukcijskom sajtu – Solsea – u formi NFT tokena. Za razliku od poslovnog modela komercijalnih galerija, NFT obećava bolji svet za umetnike time što ukida potrebu za posredovanjem, omogućavajući autorima da prodaju svoja dela direktno preko interneta i da zarade svaki put kada se NFT proda po višoj ceni. S druge strane, za poštovaoce umetnosti, ovo je prilika da svojoj kolekciji pridodaju ove radove u obliku unikatnih, nezamenljivih NFT tokena

CENTROVA istraživanja o masovnom radu na digitalnim platforma zasnova su na principima poštovanja i promovisanja egalitarnosti i dostojanstvenog rada. Zato je saradnja sa Mariom za nas istinski estetski i etički poduhvat. Posetite Solsea i učestvujete u stvaranju modernog tržišta umetničkih radova, počevši od 25. novembra.