KO SMO MI?

Centar za istraživanje javnih politika (CENTAR) čini tim inovativnih istraživača i digitalnih entuzijasta koji promišljaju budućnost rada u Srbiji, inkluzivnu bezbednost i stvaranje održivih partnerstava usmerenih ka društvenim promenama. CENTAR je osnovan 2010. godine kao nezavisna istraživačka organizacija (think tank) sa ciljem da doprinese razvoju održivog, prosperitetnog i pravednog društva u kome su mišljenja i brige svih građana ravnopravno čuju i uvažavaju.

Naš tim veruje da budućnost rada treba da bude tema sada ako Srbija želi da zadrži nasleđe dostojanstvenog rada u okviru nove ekonomije u digitalnom dobu. Zato je važno fokusirati se danas na to kako će sutra ove promene uticati na ekonomiju, radnike i društvene procese.

FOW2018

Prva godišnja konferencija “Budućnost rada – budućnost je sada”, održana 23. i 24. oktobra u Beogradu, postavila je okvir za kritičko promišljanje faktora koji transformišu svet rada i ekonomije u Srbiji u kontekstu digitalne revolucije i nove Digitalne Agende za Zapadni Balkan usvojene u junu 2018. godine. Promišljanju o budućnosti rada doprineli su vodeći evropski i domaći stručnjaci, predstavnici javne uprave i akademskih institucija, domaće kompanije koje su već odavno uplovile u digitalno doba, kao i sindikati i predstavnici civilnog društva koji do sada nisu imali prilike da se upoznaju ili sarađuju. Više informacija o sesijama i programu konferencije možete pronaći ovde.

POZICIONI ČLANAK

PREPORUKE

Svet rada prolazi kroz velike transformacije. One su rezultat novih poslovnih modela nastalih tehnološkim razvojem i promenama u globalnoj ekonomiji izazvanim demografskim i drugim faktorima. Procenjuje se da će se transformacije nastaviti i potencijalno intenzivirati u budućnosti.

Ako Srbija želi da uspostavi ekonomiju zasnovanu na znanju u okviru Agende dostojanstvenog rada, država mora da preuzme još veću odgovornost u stvaranju podsticajnog okruženja za ekonomski i društveni razvoj. U tom svetlu, dole navedene preporuke ukazuju na željeni pravac budućih aktivnosti Vlade Srbije.

Preporuke Vladi ne isključuju odgovornost drugih relevantnih partnera koji učestvuju u oblikovanju budućnosti rada a dolaze iz biznis sektora, akademske zajednice, civilnog društva i sindikata.

Govornici

Aleksandar Marković

Generalni direktor, Metalac AD

Anastasia Fetsi

Direktorka odeljenja i Viša savetnica za stručno obrazovanje, Evropska trening fondacija, Torino

Bojana Stanić

Državna sekretarka, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Božo Janković

CEO, Enterijer Janković

Branislav Vujović

Osnivač i predsednik New Frontier Group

Čedanka Andrić

Izvršna sekretarka, UGS Nezavisnost

Chris Land-Kazlauskas

Savetnik, Međunarodna organizacija rada, Ženeva

Danijela Šćepanović

Savetnica, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja

Đorđe Krivokapić

Docent, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu; Osnivač, Share Fondacija

Georgios Zisimos

Ekspert za obrazovanje i stručno obrazovanje, Evropska trening fondacija, Torino

Ivana Aleksić

Viša savetnica za oblast obrazovanja, Britanski savet

Janine Berg

Viša savetnica za tržište rada i nove oblike rada, Međunarodna organizacija rada, Ženeva

Jasminka Čekić-Marković

Direktorka, Centar za obrazovne politike

Jelena Milovanović

Zamenica menadžerke, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

Jovan Protić

Nacionalni koordinator, Međunarodna organizacija rada, Srbija

Kaidi-Kerli Karner

Menadžerka, Agencija za investicije, e-Estonia

Kori Udovički

Osnivačica i predsednica odbora, Centar za visoke ekonomske studije (CEVES)

Marko Oskar

Istraživač, BioSense institut, Novi Sad

Mihail Arandarenko

Profesor, Ekonomski fakultet u Beogradu

Milan Ćulibrk

Glavni i odgovorni urednik, Magazin NIN

Milan Šolaja

Vojvođanski IKT klaster – VOICT

POKAZATELJI

Infografici kontekstualizuju i pružaju relevantne podatke o elementima ekonomije zasnovane na znanju (KBE) u Srbiji, odabranim zemljama u regionu, u EU i svetu. Podaci o različitim KBE domenima prikazuju stanje i rang Srbije u sferi obrazovanja, ljudskog kapitala i tržišta rada u svetlu ekonomskih promena. Pokazatelji u oblasti istraživanja i razvoja (RD) i u vezi sa obimom, rasprostranjenošću i pristupačnošću informacione i komunikacione tehnologije (ICT), kao neki od glavnih pokretača KBE-a, predstavljeni su u kontekstu datih makroekonomskih karakteristika, poslovnog okruženja i efikasnosti državnih institucija.

ArtWORKs

Serijom slika „ArtWORKs“ beogradski umetnik Žolt Kovač obrađuje temu rada u savremenom društvu. Poveden sopstvenim iskustvom burnout-a nakon više od decenije delovanja na više kreativnih i aktivističkih scena paralelno, ovim radovima analizira promene i probleme savremenog rada kao što su radno vreme, prekarni rad, multitasking, umor,  roditeljstvo, produktivnost i drugo. VIŠE>>

Partneri