Exhibition-Fallout1

„Znali smo da svet više neće biti isti. Nekolicina prisutnih se smejala, nekolicina je plakala. Većina je bila nema. Prisetio sam se stiha iz hinduističkog spisa Bhagavad-Gita. Višnu, u pokušaju da ubedi princa da obavi svoju dužnost i sa namerom da na njega ostavi utisak, uzima svoje mnogoruko obličje i kaže mu: „Ovim sam postao Smrt, uništitelj svetova“. Pretpostavljam da smo se, na ovaj ili onaj način, svi tako osećali.“

Dž. Robert Openhajmer (1904 – 1967), američki fizičar poznat kao „tvorac atomske bombe“, povodom prisećanja na prisustvovanje nuklearnoj probi pod nazivom „Triniti“, jednoj od onih koje su prethodile atomskom bombardovanju Hirošime i Nagasakija.

Nema sumnje da živimo u eri sve veće i nezaustavljive povezanosti ljudi i mesta, posledica napretka informacionih tehnologija i komunikacija. Globalizacija je postala pojam o kojem se najčešće govori, raspravlja i/ili pojam koji se zloupotrebljava. Služi i kao rešenje protiv naleta starih i novih ličnih interesa, koji dovode do sve prisutnijeg talasa netolerancije, prisutne na svim nivoima društva.

Izložba Ive Kuzmanović kao glavni motiv uzima prizore eksplozija atomskih i hidrogenskih bombi preuzetih iz video i foto dokumentacije snimljene tokom nuklearnih testova koje je vlada Sjedinjenih Američkih Država sprovodila na Maršalovim ostrvima, na Pacifiku, tokom 40-ih i 50-ih godina 20. veka.

Posle poraza Japana u Drugom svetskom ratu, neposredno posle prve upotrebe nuklearnog oružja u ratne svrhe u Hirošimi i Nagasakiju, Ujedinjene nacije su Maršalova ostrva, arhipelag usred Pacifika, dale pod protektorat SAD koje su odlučile da na njemu nastave nuklearna istraživanja. Lokalno stanovništvo je prvobitno raseljeno privremeno a onda i za stalno pošto su pokušaji ponovnog naseljavanja ostrva bili neuspešni zbog visoke radijacije. Tokom godina trajanja proba, mnoge eksplozije su bile nekontrolisane što je direktno uticalo na zdravlje i živote hiljada ljudi, desetinama kilometara daleko od same lokacije testiranja. Sudski procesi za dobijanje odštete još uvek traju iako mnogi originalni žitelji ostrva više nisu među živima.

IvaKuzmanovic08
O umetnici

Iva Kuzmanović je rođena 1984. godine u Beogradu, gde je 2011. diplomirala na Odseku za slikarstvo, na Fakultetu likovnih umetnosti. Od 2007. je član NKA/ICA, organizacije koja je pod pokroviteljstvom i vođstvom Biljane Tomić tokom deset godina (2000-2010) organizovala internacionalne radionice na kojima je Iva Kuzmanović učestvovala kao umetnik i kulturni medijator. Od 2012, kao suosnivač Umetničkog prostora U10 i redovan član Kolektiva U10, učestvovala je kao organizator, kustos ili umetnik u preko stotinu grupnih i samostalnih izložbi i drugih projekata u kulturi i umetnosti. Trenutno pohađa umetničke doktorske studije na Odseku za slikarstvo Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.

Osnovni medij koji Iva Kuzmanović koristi je slika, najčešće ulje na platnu. U svojoj praksi izražava se i kroz proširene medije upotrebom zvuka, videa, neonskog svetla i drugih materijala i elemenata za svoje ambijentalne instalacije. Apstraktni pejzaži pustinje, tradicionalni memento mori motivi, prikazi džungle ili avionskih nesreća su česti motivi koje umetnica koristi obrađujući kroz svoju praksu teme temporalnosti, eskapizma i fatalističkog.

Vidite više o umetnici preko site.

Vratite se na FOW konferenciju prateći link.