Aleksandar Marković

Generalni direktor, Metalac AD