Aleksandar Bijelić

Direktor sektora za digitalizaciju i razvoj MK Grupe