Aleksandar Vidojević

Finansijski direktror za grupu Heads Adriatic