Aleksandra Vitorović

stručna saradnica u međunarodnom odeljenju Sindikat UGS Nezavisnost, Beograd