Bojana Stanić

Državna sekretarka, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja