Bojana Vasiljević

izvršni direktor za ljudske resurse¸ region Istočna Evropa NCR korporacija