Čedanka Andrić

Izvršna sekretarka, UGS Nezavisnost