Danijela Bobić

tehnički savetnik za održivi ekonomski razvoj, UNDP Srbija