Danijela Zampini

Viši stručnjak za zapošljavanje Međunarodne orgnizacije rada za centralnu I Istočnu Evropu