dr Vladan Ivanović

profesor na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Kragujevcu