Ivan Sekulović

savetnik za javne politike Fondacija Centar za demokratiju