Jon Messenger

vođa tima Grupe za uslove rada i jednakost, Međunarodna organizacija rada (MOR)