Kori Udovički

Osnivačica i predsednica odbora, Centar za visoke ekonomske studije (CEVES)