Kori Udovički

Osnivačica i predsednica odbora Centar za visoke ekonomske studije (CEVES)