Mareike Molman

Docent na Odeljenju za upravljanje informacijama i procesima, Univerziteta Bentli, SAD