Marija Babović

profesorka na Filozofskom fakultetu u Beogradu, programska direktorka SeConS grupa za razvojnu inicijativu