Nataša Krejić

Profesorka, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu