Nataša Vučković

Generalna sekretarka, Fondacija Centar za demokratiju