Vladan Ivanović

Prodekan za međunarodnu saradnju, Ekonomski fakultet, Kragujevac