KO SMO MI?

Centar za istraživanje javnih politika (CENTAR) čini tim inovativnih istraživača i digitalnih entuzijasta koji promišljaju budućnost rada u Srbiji, inkluzivnu bezbednost i stvaranje održivih partnerstava usmerenih ka društvenim promenama. CENTAR je osnovan 2010. godine kao nezavisna istraživačka organizacija (think tank) sa ciljem da doprinese razvoju održivog, prosperitetnog i pravednog društva u kome su mišljenja i brige svih građana ravnopravno čuju i uvažavaju.

Naš tim veruje da budućnost rada treba da bude tema sada ako Srbija želi da zadrži nasleđe dostojanstvenog rada u okviru nove ekonomije u digitalnom dobu. Zato je važno fokusirati se danas na to kako će sutra ove promene uticati na ekonomiju, radnike i društvene procese.

FOW2018

Prva godišnja konferencija “Budućnost rada – budućnost je sada”, održana 23. i 24. oktobra u Beogradu, postavila je okvir za kritičko promišljanje faktora koji transformišu svet rada i ekonomije u Srbiji u kontekstu digitalne revolucije i nove Digitalne Agende za Zapadni Balkan usvojene u junu 2018. godine. Promišljanju o budućnosti rada doprineli su vodeći evropski i domaći stručnjaci, predstavnici javne uprave i akademskih institucija, domaće kompanije koje su već odavno uplovile u digitalno doba, kao i sindikati i predstavnici civilnog društva koji do sada nisu imali prilike da se upoznaju ili sarađuju. Više informacija o sesijama i programu konferencije možete pronaći ovde.

POZICIONI ČLANAK

PREPORUKE

Svet rada prolazi kroz velike transformacije. One su rezultat novih poslovnih modela nastalih tehnološkim razvojem i promenama u globalnoj ekonomiji izazvanim demografskim i drugim faktorima. Procenjuje se da će se transformacije nastaviti i potencijalno intenzivirati u budućnosti.

Ako Srbija želi da uspostavi ekonomiju zasnovanu na znanju u okviru Agende dostojanstvenog rada, država mora da preuzme još veću odgovornost u stvaranju podsticajnog okruženja za ekonomski i društveni razvoj. U tom svetlu, dole navedene preporuke ukazuju na željeni pravac budućih aktivnosti Vlade Srbije.

Preporuke Vladi ne isključuju odgovornost drugih relevantnih partnera koji učestvuju u oblikovanju budućnosti rada a dolaze iz biznis sektora, akademske zajednice, civilnog društva i sindikata.

Govornici

Milutin Petrović

Profesor, FEFA

Nataša Krejić

Profesorka, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

Nataša Vučković

Generalna sekretarka, Fondacija Centar za demokratiju

Nenad Milanović

CEO, Coing Development kompanija

Predrag Radovanović

CEO, Solfins 3D kompanija

Sava Marinković

Koosnivač, mySkin, ScanZ i Teleskin

Senad Jašarević

Predsednik, Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije

Sonja Avlijaš

Istraživačica, Institut političkih nauka Pariz

Tadej Kurepa

Komjuniti menadžer, Microsoft Razvojni centar, Srbija

Vladan Ivanović

Prodekan za međunarodnu saradnju, Ekonomski fakultet, Kragujevac

Vladimir Bašić

Frilenser, TopTal kompanija

Vladimir Trkulja

Koosnivač, StartIt

Ana Babović

Izvršna direktorka, Leading Change Network

Aleksandar Baucal

Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

POKAZATELJI

Infografici kontekstualizuju i pružaju relevantne podatke o elementima ekonomije zasnovane na znanju (KBE) u Srbiji, odabranim zemljama u regionu, u EU i svetu. Podaci o različitim KBE domenima prikazuju stanje i rang Srbije u sferi obrazovanja, ljudskog kapitala i tržišta rada u svetlu ekonomskih promena. Pokazatelji u oblasti istraživanja i razvoja (RD) i u vezi sa obimom, rasprostranjenošću i pristupačnošću informacione i komunikacione tehnologije (ICT), kao neki od glavnih pokretača KBE-a, predstavljeni su u kontekstu datih makroekonomskih karakteristika, poslovnog okruženja i efikasnosti državnih institucija.

ArtWORKs

Serijom slika „ArtWORKs“ beogradski umetnik Žolt Kovač obrađuje temu rada u savremenom društvu. Poveden sopstvenim iskustvom burnout-a nakon više od decenije delovanja na više kreativnih i aktivističkih scena paralelno, ovim radovima analizira promene i probleme savremenog rada kao što su radno vreme, prekarni rad, multitasking, umor,  roditeljstvo, produktivnost i drugo. VIŠE>>

Partneri